messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รณรงค์การคัดแยกขยะ
play_arrow องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญมาเป็นเพื่อนกันผ่าน LINE OFFICIAL Account เพื่อให้ท่านติดต่อสื่อสารกับเราทาง LINE ได้สะดวกยิ่งขึ้น


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกัน และแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗[16 พฤษภาคม 2567]
มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย[3 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[1 พฤษภาคม 2567]
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567[30 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580/045-8666
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580/045-8666
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515/045-866
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515/045-866
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 045-866655
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 045-866655
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตารการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ sitemap
วันนี้ 16
เดือนนี้2,635
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)65,118
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ