องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจการจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file การสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง