องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แผนงานออกบริการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือชำราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางไปยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ ก่อน-หลัง 7 วันเลือกตั้งนายก อบต.-ส.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายชื่อการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง