องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยสมาชิก อส.สังกัด กองร้อย อส.อ.เดชอุดมที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจกำชับให้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.ห้ามมิให้เล่นการพนันทุกประเภท 2.งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.งดกิจกรรมโยนบุคคลลงโคลน หรือโยนลงน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ 4.งดการรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หนองสะเนตร บ้านกลาง ตำบลกลางอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง