ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทร 045-866655 สายด่วน 045-866629 กด 1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กด 2 สำนักปลัด/ประชาสัมพันธ์ กด 3 กองคลัง กด 4 กองช่าง กด 5 กองการศึกษา กด 6 กองสวัสดิการ กด 7 ปลัด กด 8 นายก ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@klanglocal.go.th e-mail : klanglocal@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทร 045-866655 สายด่วน 045-866629 กด 1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กด 2 สำนักปลัด/ประชาสัมพันธ์ กด 3 กองคลัง กด 4 กองช่าง กด 5 กองการศึกษา กด 6 กองสวัสดิการ กด 7 ปลัด กด 8 นายก ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@klanglocal.go.th e-mail : klanglocal@gmail.com ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทร 045-866655 สายด่วน 045-866629 กด 1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กด 2 สำนักปลัด/ประชาสัมพันธ์ กด 3 กองคลัง กด 4 กองช่าง กด 5 กองการศึกษา กด 6 กองสวัสดิการ กด 7 ปลัด กด 8 นายก ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@klanglocal.go.th e-mail : klanglocal@gmail.com
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jRYbQmvTue20442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AHKtt5zTue20446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XeKgLMXThu93432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hyMgFEwTue53953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BCgyAyuTue53907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SRvUBAfTue15811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 29xf8hOTue20652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 57Tbe9cTue21005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z1FAZqdTue21504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P3MXjjkTue21603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DIFhE9YTue21636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vRfVzmpTue21657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U8wROv0Tue21719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZL7bXkKTue22003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ePB1yA5Tue22259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hD2QtL0Tue33309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8RxnCoTue22631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nmqxcIETue22852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 89dxeuYTue33243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iZ7xhc6Tue23040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fgPl2yOTue33145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kCrdnFaTue23246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZbyIIIOTue23435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W43YYIWTue33210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PpHYtibTue23617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iEcahtkTue23859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dAR9VSDTue33438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gts2qcSTue24048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : At93PwVTue24216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w2DWWotTue33622.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CNQmuc8Tue24350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E4UPkH2Tue24502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8eSA85zTue33818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ../add_file/เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ahajKdhTue24621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Gxkj4QTue24719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EslQdfuTue24930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : EPlGyelWed25049.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : or1OgHRTue33627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TDVXWT4Tue33735.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ../add_file/เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bDFbpcSTue34130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AAKUNp1Tue34151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1Gzox6JTue34215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFVIbKsTue34234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pGuQjklTue34244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fASLkROTue34348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h82JbeyTue34434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L4QaU7JTue34454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rVcsZVqTue34518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VtgQ0TTTue34542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sgN126STue34544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O3B0TDJTue34603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hTZVLVfTue34629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DkTlLWOTue34649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ChbwQ2MTue34708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : py35hNgTue34712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jaAOT2HTue34832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YVYXKxCTue35003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J58vi9UTue35130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YfFTFXOTue35035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q2VdmbZTue35048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lOEF8fETue35158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ilhIbj2Tue35227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PQGSHYhTue35308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hlhE9MjTue35329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I5nLmyfTue35338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ojCqelyTue35434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pFj0M3HTue35439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uFkiQsLTue35505.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Wjl5AeTue35533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xo05ld0Tue35535.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tYcu4bwTue35553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lyKhE1PTue35640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y50SkClTue35708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SMSVjxuTue35735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G9nVoTETue35750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jY5Ykc6Tue35820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h4zufZ2Tue35834.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sSIEAXrTue35908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rdcdaJhTue35927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : axY6zu8Tue35939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dVDRvJQThu113207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RBXBoQFTue40038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lOfI3NATue40159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oLOYaUVTue40200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPQUmmiTue40229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HWvb2M0Tue40339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4c6qChhTue40429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : duKUD35Tue40643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aqBzzT8Tue40903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DSlVWvCTue40926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fuQzIQJTue41136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qFJCiLrTue41319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W3GHsPwTue41333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BlS2wSbTue41507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXSyhCATue41620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bq8I6RCTue41939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NHlg67Tue42108.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง และนายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมถ่ายภาพ การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง และนายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมถ่ายภาพ การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ../add_file/วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง และนายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมถ่ายภาพ การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างมีนโยบายดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2.ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ชื่อไฟล์ : Pz2vpxGTue42630.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YoBRj30Tue42939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bxnJdXmTue43004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bSlR3CyThu91823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fcwy2LzTue43130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jpRHT36Tue43155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dWmUGEmTue43225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2bf1D6uTue43246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s56pYyTThu91939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eheKJYcTue43350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7IOecCITue43838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 408S5M8Tue43901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGQF2J6Tue44109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w0emUawTue44137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eQfgHwoTue44203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HWRClXoTue44226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h0UAkMmTue44337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7I59cZATue44402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oIP7PErTue44623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tgDUwm4Tue44645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cqpTOLlTue44719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1D8tAAkTue44725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : guHZH6zTue44740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qick928Tue44809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VO7GBo1Tue44952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SnWX2QkTue45023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b173VrmTue45123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3stg8YGTue45331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yeDnIKZTue45501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qP2TQnTue45645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : miJMIseTue50146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGb5YgzTue50241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yzuWp4DTue50303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RfYvKTgTue50352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 015FTumTue50641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tkMEuM6Tue50558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qxao8l0Tue50722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UnvRImvTue50823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zGHOUuQTue50844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3oUWuz7Tue50907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : heWK9KyTue51035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uH1mPtZTue51104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XmeMEIjTue51116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kSIRoG9Tue51140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : esfWxiFTue51159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qLXtl5JTue51408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7xKKjdXTue51438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jbSaA3pTue51458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eaQjkvhTue51522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nr0d7QPTue51548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t7HBHKcTue51629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x37NpURTue51739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ce76bKNTue51800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e9DTYQvTue51844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H64L8RuTue51915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WjqVEE9Tue52015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m0gROYFTue52038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d5rvBtdTue52107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1HdC5xXTue52415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VoaDhU1Tue52454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1i0pQyNTue52530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTgynzaWed95605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eChYYGMTue53931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NG7XAHTWed100142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : he74Yk9Wed100938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V1aYTjgWed101319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a2YiM5oWed101737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UxINhtLWed102002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FalD6XTWed102325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WXt1rsAWed102842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : atQlpXXWed102951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8HTWWeuWed103425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EOEx9UcWed103509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lgupFnZWed103703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WE65IXkWed103721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bcd4IaBWed105002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LnaDtNDWed105035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2koY9mJWed105109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QL030UiWed105145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjRHYJKWed105215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LeUXmeCWed105319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 25fbtHtWed105533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ydjwaFWed105601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Aixsdt4Wed105628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BWAdqXjWed105656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aFT9bRlWed105731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7Z6zWv5Wed105814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1IqT6fvWed105854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nZbJ6hmWed105924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O1yjEjXWed110004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZBmNLUWed110444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CgIObRmWed110734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kO3D5ZLWed111009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yXFpDueWed111102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCT3abSWed111117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A8s4L2mWed111150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2] (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3] (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4] เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5] องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6] ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7] อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8] (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2] (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3] (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4] เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5] องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6] ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7] อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8] (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2] (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3] (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4] เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5] องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6] ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7] อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8] (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : 9Qu7YXtWed111232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5 ../add_file/http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
ชื่อไฟล์ : Ev8apC3Wed111504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pkQa6iuWed111922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uUOD9uLWed112852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EYcuTWxWed113255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T4m7apjWed113302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aeoClkSWed113348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sO1hqWqWed113351.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mP92cj2Wed113429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rJ9yJexWed113514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PfuDMroWed114321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mbHTnbsWed114437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nk0zMa7Wed114523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bnlPJ7LWed114554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mEAeGTEWed114615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1. นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 085-0629580 2. นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 โทรศัพท์ : 089-4169954 3. นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 โทรศัพท์ : 085-3113799 4. นายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 095-8634915 5. นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 081-7431889 6. นายสมพงษ์ อินธิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ : 063-0352248 7. นางหนูแดง ธาตุชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2 โทรศัพท์ : 062-0200709 8. นายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ : 091-7343255 9. นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4 โทรศัพท์ : 087-4406232 10. นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5 โทรศัพท์ : 080-1978878 11. นายสมพร ริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6 โทรศัพท์ : 085-3066354 12. นายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7 โทรศัพท์ : 087-5541993 13. นายบัวกัน คำหล่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8 โทรศัพท์ : 090-6091759 14. นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9 โทรศัพท์ : 062-7857602 15. นายสถิตย์ วงค์คำพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10 โทรศัพท์ : 087-3229685 16. นายสงบ สิงห์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11 โทรศัพท์ : 081-7431889 17. นางพิสมัย ทองสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12 โทรศัพท์ : 092-1814838 18. นายประเสริฐ อินทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13 โทรศัพท์ : 088-9216137/091-7343255 19. นางสุภาวดี แซ่ตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14 โทรศัพท์ : 095-1867497 20. นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15 โทรศัพท์ : 083-9658406 21. นายวรุตม์ หลานไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16 โทรศัพท์ : 090-9982262 21. นางอำมอน ยีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17 โทรศัพท์ : 065-8897307 22. นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18 โทรศัพท์ : 094-5353848 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายสรรเสริญ โพธิ์สนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 086-8790319 2 นายสนอง พุทธพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 087-3754391 3 นายวัชระ มะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 099-3525152 4 นายวิฑูรย์ พลการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 080-4779665 5 นายสมาน พรมราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 080-4790970 6 นายสิทธิชัย จันทร์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 092-6749378 7 นายสุนา ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 062-8315413 8 นายนิคม โพธิสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 095-6893931 9 นายวินัย ครองยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 095-7939993 10 นายสมบุญ โตนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 094-2788911 11 นายสมพร บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 090-2474868 12 นายบุญมี อรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 062-8918722 13 นายบุญมี โมคทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 085-4918096 14 นายอภิรักษ์ กุศล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 093-3472435/086-8733524 15 นายบุญเพ็ง รัตนภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 091-7073874/062-6867186 16 นายสุริวงศ์ ราชจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 061-9257808 17 นายสายัณห์ ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่17 088-1086784 18 นายวิชัย พั่วแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18 091-0139249 19 นางสุภาวดี ภักดีล้น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 086-8779282,099-1277895 20 ผอ.ธวัชไชย บัวขาว รพ.สต.กลาง 045-866646 21 ผอ.มณีภรณ์ บัวขาว รพ.สต.เม็กน้อย 085-0175948 22 นายวินัย ครองยุทธ กำนันตำบลกลาง 095-7939993/099-7279594 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2 นางวาสนา พลจัตุรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3 นายบรรยง ทองเสริม ผู้อำนวยการกองช่าง 4 --ว่าง-- ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ : 5 จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา หัวหน้าสำนักปลัด 6 นางกรรณิกา ผลดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 7 นายวีรภัทร ผ่านเสนา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 8 นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 9 นายจตุพล มหาวัน นายช่างโยธาอาวุโส 10 นางสุชาดา สาธุจรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 11 นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 12 นางทศวรรณ สดชื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 13 นางนวพร อินทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 14 นายปริญญา สุดชะฎา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 15 นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ 16 นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ 17 นายประกิจ โชคอนุวัฒน์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 18 นางสาวชญาภา วังรัตนาศิริกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 19 พันจ่าตรีพุฒิชัย เบญยะมาตร นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 20 นายวัฒนา นามประสพ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 21 นายเปรมวิทย์ พรหมทา เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 22 พันจ่าเอกกล้านรงณ์ ผกาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 23 นายจักราวุธ เอ้โท้บุตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 24 นางสาวลารัตน์ นามธรรม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเคน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 26 นางนิตยา สานารี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 27 นางสาวมุกดา ภักดีล้น ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 28 นายสุพล สิงห์ทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 29 นายกันตพงศ์ แก้วดวงดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 30 นายปรีชา สานารี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 31 นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) 32 นายรัชฏา บุญจุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 33 นายชัชวาลย์ สังข์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 34 นางสุมารี เบญยะมาตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 35 นางสาวสุนันทา สุตาสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 36 นางสาววิชุดา มั่นคง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 37 นางพัชรี ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองสวัสดิการสังคม) 38 นายอิสระพงศ์ สดชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) 39 นายพงศ์พณิชย์ เรืองธรรม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 40 นายดวงพร จันทร์ส่อง คนงานทั่วไป(พนักงานประจำรถดับเพลิง) 41 นางสาวธารารัตน์ สายทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 42 นางปภาดา พรนิยมสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 43 นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 44 นางสาวปารีณา เกิดโสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 45 นายสมัย แก้วเขียว คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 46 นายธวัช โมคทิพย์ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 47 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 48 นายคำพอง พรมวัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 49 นายสมัย แก้วเขียว คนงาน 50 นายธวัช โมคทิพย์ คนงาน 51 นายกิตติพงษ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานประจำรถดับเพลิง 52 นายธงชัย ปัสนา คนงาน 53 นายสุวรรณ์ ต้นเกตุ คนงาน 54 นายสรธร ใยบัวขาว คนงาน 55 นายวัฒนา รัตนภา คนงาน 56 นายรุ่งระวี ต้นสินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 57 นายสุทธิภัทร ดวงแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 58 นายสังวรณ์ ผ่านเสนา พนักงานสูบน้ำ 59 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 60 นายวีระยุทธ พั่วแดง ภารโรง 61 นายวสันต์ สาระพันธ์ คนสวน 62 นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 63 นางถนอมจิตร ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 64 นางประดิษฐ์ เกตุคง ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 65 นางณัฐกานต์ พูลมาก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 66 นางวรนาฎ สืบชาติ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านหมากมาย 67 นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 68 -ว่าง- ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ ว่าง 15 พ.ค.66 69 นางบุญมี จารุตัน ครู อันดับ คศ.2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 70 นางเทวี มุขพิมาย ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 71 นางอภิชญานันต์ เอ้โทบุตร ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านเม็กน้อย 72 นางช่อผกา จรูญแสง ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนใหญ่ 73 นางบุญกอง บุญขัน ครู อันดับ ค.ศ.2 ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 74 นางสาวพินิตร ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) ศพด.บ้านบัวเทียม 75 นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 76 นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่ 77 นางสาววิลาวัณย์ สุดาชม ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านหมากมาย 78 นางขวัญฤดี ลำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 79 นางจุฑามาศ ปัสนา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 80 นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) 81 นางสาวภัสรา สำราญ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 82 นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย 83 นางจิรัชยา วงเวียน ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ 84 นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 85 นายชลิต วิลามาศ ภารโรง รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 86 นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 87 นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบัวเทียม จ้างเหมาบริการ 88 นางสาริกา พรมราช ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 89 นางสาวจิราพรรณ สุขมี ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 90 นางสาวจุฬา บุญเสริฐ ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข 91 นายศรายุทธ สุทโธ ผู้ช่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1. นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 085-0629580 2. นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 โทรศัพท์ : 089-4169954 3. นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 โทรศัพท์ : 085-3113799 4. นายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 095-8634915 5. นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 081-7431889 6. นายสมพงษ์ อินธิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ : 063-0352248 7. นางหนูแดง ธาตุชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2 โทรศัพท์ : 062-0200709 8. นายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ : 091-7343255 9. นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4 โทรศัพท์ : 087-4406232 10. นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5 โทรศัพท์ : 080-1978878 11. นายสมพร ริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6 โทรศัพท์ : 085-3066354 12. นายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7 โทรศัพท์ : 087-5541993 13. นายบัวกัน คำหล่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8 โทรศัพท์ : 090-6091759 14. นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9 โทรศัพท์ : 062-7857602 15. นายสถิตย์ วงค์คำพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10 โทรศัพท์ : 087-3229685 16. นายสงบ สิงห์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11 โทรศัพท์ : 081-7431889 17. นางพิสมัย ทองสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12 โทรศัพท์ : 092-1814838 18. นายประเสริฐ อินทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13 โทรศัพท์ : 088-9216137/091-7343255 19. นางสุภาวดี แซ่ตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14 โทรศัพท์ : 095-1867497 20. นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15 โทรศัพท์ : 083-9658406 21. นายวรุตม์ หลานไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16 โทรศัพท์ : 090-9982262 21. นางอำมอน ยีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17 โทรศัพท์ : 065-8897307 22. นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18 โทรศัพท์ : 094-5353848 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายสรรเสริญ โพธิ์สนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 086-8790319 2 นายสนอง พุทธพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 087-3754391 3 นายวัชระ มะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 099-3525152 4 นายวิฑูรย์ พลการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 080-4779665 5 นายสมาน พรมราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 080-4790970 6 นายสิทธิชัย จันทร์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 092-6749378 7 นายสุนา ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 062-8315413 8 นายนิคม โพธิสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 095-6893931 9 นายวินัย ครองยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 095-7939993 10 นายสมบุญ โตนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 094-2788911 11 นายสมพร บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 090-2474868 12 นายบุญมี อรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 062-8918722 13 นายบุญมี โมคทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 085-4918096 14 นายอภิรักษ์ กุศล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 093-3472435/086-8733524 15 นายบุญเพ็ง รัตนภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 091-7073874/062-6867186 16 นายสุริวงศ์ ราชจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 061-9257808 17 นายสายัณห์ ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่17 088-1086784 18 นายวิชัย พั่วแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18 091-0139249 19 นางสุภาวดี ภักดีล้น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 086-8779282,099-1277895 20 ผอ.ธวัชไชย บัวขาว รพ.สต.กลาง 045-866646 21 ผอ.มณีภรณ์ บัวขาว รพ.สต.เม็กน้อย 085-0175948 22 นายวินัย ครองยุทธ กำนันตำบลกลาง 095-7939993/099-7279594 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2 นางวาสนา พลจัตุรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3 นายบรรยง ทองเสริม ผู้อำนวยการกองช่าง 4 --ว่าง-- ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ : 5 จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา หัวหน้าสำนักปลัด 6 นางกรรณิกา ผลดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 7 นายวีรภัทร ผ่านเสนา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 8 นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 9 นายจตุพล มหาวัน นายช่างโยธาอาวุโส 10 นางสุชาดา สาธุจรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 11 นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 12 นางทศวรรณ สดชื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 13 นางนวพร อินทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 14 นายปริญญา สุดชะฎา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 15 นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ 16 นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ 17 นายประกิจ โชคอนุวัฒน์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 18 นางสาวชญาภา วังรัตนาศิริกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 19 พันจ่าตรีพุฒิชัย เบญยะมาตร นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 20 นายวัฒนา นามประสพ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 21 นายเปรมวิทย์ พรหมทา เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 22 พันจ่าเอกกล้านรงณ์ ผกาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 23 นายจักราวุธ เอ้โท้บุตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 24 นางสาวลารัตน์ นามธรรม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเคน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 26 นางนิตยา สานารี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 27 นางสาวมุกดา ภักดีล้น ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 28 นายสุพล สิงห์ทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 29 นายกันตพงศ์ แก้วดวงดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 30 นายปรีชา สานารี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 31 นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) 32 นายรัชฏา บุญจุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 33 นายชัชวาลย์ สังข์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 34 นางสุมารี เบญยะมาตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 35 นางสาวสุนันทา สุตาสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 36 นางสาววิชุดา มั่นคง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 37 นางพัชรี ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองสวัสดิการสังคม) 38 นายอิสระพงศ์ สดชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) 39 นายพงศ์พณิชย์ เรืองธรรม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 40 นายดวงพร จันทร์ส่อง คนงานทั่วไป(พนักงานประจำรถดับเพลิง) 41 นางสาวธารารัตน์ สายทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 42 นางปภาดา พรนิยมสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 43 นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 44 นางสาวปารีณา เกิดโสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 45 นายสมัย แก้วเขียว คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 46 นายธวัช โมคทิพย์ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 47 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 48 นายคำพอง พรมวัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 49 นายสมัย แก้วเขียว คนงาน 50 นายธวัช โมคทิพย์ คนงาน 51 นายกิตติพงษ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานประจำรถดับเพลิง 52 นายธงชัย ปัสนา คนงาน 53 นายสุวรรณ์ ต้นเกตุ คนงาน 54 นายสรธร ใยบัวขาว คนงาน 55 นายวัฒนา รัตนภา คนงาน 56 นายรุ่งระวี ต้นสินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 57 นายสุทธิภัทร ดวงแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 58 นายสังวรณ์ ผ่านเสนา พนักงานสูบน้ำ 59 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 60 นายวีระยุทธ พั่วแดง ภารโรง 61 นายวสันต์ สาระพันธ์ คนสวน 62 นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 63 นางถนอมจิตร ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 64 นางประดิษฐ์ เกตุคง ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 65 นางณัฐกานต์ พูลมาก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 66 นางวรนาฎ สืบชาติ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านหมากมาย 67 นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 68 -ว่าง- ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ ว่าง 15 พ.ค.66 69 นางบุญมี จารุตัน ครู อันดับ คศ.2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 70 นางเทวี มุขพิมาย ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 71 นางอภิชญานันต์ เอ้โทบุตร ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านเม็กน้อย 72 นางช่อผกา จรูญแสง ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนใหญ่ 73 นางบุญกอง บุญขัน ครู อันดับ ค.ศ.2 ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 74 นางสาวพินิตร ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) ศพด.บ้านบัวเทียม 75 นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 76 นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่ 77 นางสาววิลาวัณย์ สุดาชม ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านหมากมาย 78 นางขวัญฤดี ลำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 79 นางจุฑามาศ ปัสนา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 80 นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) 81 นางสาวภัสรา สำราญ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 82 นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย 83 นางจิรัชยา วงเวียน ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ 84 นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 85 นายชลิต วิลามาศ ภารโรง รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 86 นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 87 นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบัวเทียม จ้างเหมาบริการ 88 นางสาริกา พรมราช ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 89 นางสาวจิราพรรณ สุขมี ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 90 นางสาวจุฬา บุญเสริฐ ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข 91 นายศรายุทธ สุทโธ ผู้ช่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีฯ ../add_file/ สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1. นายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 085-0629580 2. นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 โทรศัพท์ : 089-4169954 3. นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 โทรศัพท์ : 085-3113799 4. นายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 095-8634915 5. นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทรศัพท์ : 081-7431889 6. นายสมพงษ์ อินธิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ : 063-0352248 7. นางหนูแดง ธาตุชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2 โทรศัพท์ : 062-0200709 8. นายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ : 091-7343255 9. นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4 โทรศัพท์ : 087-4406232 10. นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5 โทรศัพท์ : 080-1978878 11. นายสมพร ริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6 โทรศัพท์ : 085-3066354 12. นายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7 โทรศัพท์ : 087-5541993 13. นายบัวกัน คำหล่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8 โทรศัพท์ : 090-6091759 14. นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9 โทรศัพท์ : 062-7857602 15. นายสถิตย์ วงค์คำพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10 โทรศัพท์ : 087-3229685 16. นายสงบ สิงห์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11 โทรศัพท์ : 081-7431889 17. นางพิสมัย ทองสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12 โทรศัพท์ : 092-1814838 18. นายประเสริฐ อินทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13 โทรศัพท์ : 088-9216137/091-7343255 19. นางสุภาวดี แซ่ตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14 โทรศัพท์ : 095-1867497 20. นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15 โทรศัพท์ : 083-9658406 21. นายวรุตม์ หลานไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16 โทรศัพท์ : 090-9982262 21. นางอำมอน ยีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17 โทรศัพท์ : 065-8897307 22. นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18 โทรศัพท์ : 094-5353848 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายสรรเสริญ โพธิ์สนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 086-8790319 2 นายสนอง พุทธพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 087-3754391 3 นายวัชระ มะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 099-3525152 4 นายวิฑูรย์ พลการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 080-4779665 5 นายสมาน พรมราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 080-4790970 6 นายสิทธิชัย จันทร์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 092-6749378 7 นายสุนา ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 062-8315413 8 นายนิคม โพธิสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 095-6893931 9 นายวินัย ครองยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 095-7939993 10 นายสมบุญ โตนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 094-2788911 11 นายสมพร บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 090-2474868 12 นายบุญมี อรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 062-8918722 13 นายบุญมี โมคทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 085-4918096 14 นายอภิรักษ์ กุศล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 093-3472435/086-8733524 15 นายบุญเพ็ง รัตนภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 091-7073874/062-6867186 16 นายสุริวงศ์ ราชจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 061-9257808 17 นายสายัณห์ ยอดสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่17 088-1086784 18 นายวิชัย พั่วแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18 091-0139249 19 นางสุภาวดี ภักดีล้น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 086-8779282,099-1277895 20 ผอ.ธวัชไชย บัวขาว รพ.สต.กลาง 045-866646 21 ผอ.มณีภรณ์ บัวขาว รพ.สต.เม็กน้อย 085-0175948 22 นายวินัย ครองยุทธ กำนันตำบลกลาง 095-7939993/099-7279594 ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2 นางวาสนา พลจัตุรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3 นายบรรยง ทองเสริม ผู้อำนวยการกองช่าง 4 --ว่าง-- ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ : 5 จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา หัวหน้าสำนักปลัด 6 นางกรรณิกา ผลดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 7 นายวีรภัทร ผ่านเสนา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 8 นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 9 นายจตุพล มหาวัน นายช่างโยธาอาวุโส 10 นางสุชาดา สาธุจรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 11 นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 12 นางทศวรรณ สดชื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 13 นางนวพร อินทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 14 นายปริญญา สุดชะฎา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 15 นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ 16 นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ 17 นายประกิจ โชคอนุวัฒน์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 18 นางสาวชญาภา วังรัตนาศิริกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 19 พันจ่าตรีพุฒิชัย เบญยะมาตร นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 20 นายวัฒนา นามประสพ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 21 นายเปรมวิทย์ พรหมทา เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 22 พันจ่าเอกกล้านรงณ์ ผกาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 23 นายจักราวุธ เอ้โท้บุตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 24 นางสาวลารัตน์ นามธรรม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเคน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 26 นางนิตยา สานารี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 27 นางสาวมุกดา ภักดีล้น ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 28 นายสุพล สิงห์ทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 29 นายกันตพงศ์ แก้วดวงดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 30 นายปรีชา สานารี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 31 นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) 32 นายรัชฏา บุญจุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 33 นายชัชวาลย์ สังข์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 34 นางสุมารี เบญยะมาตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 35 นางสาวสุนันทา สุตาสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 36 นางสาววิชุดา มั่นคง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 37 นางพัชรี ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองสวัสดิการสังคม) 38 นายอิสระพงศ์ สดชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง) 39 นายพงศ์พณิชย์ เรืองธรรม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 40 นายดวงพร จันทร์ส่อง คนงานทั่วไป(พนักงานประจำรถดับเพลิง) 41 นางสาวธารารัตน์ สายทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 42 นางปภาดา พรนิยมสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 43 นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 44 นางสาวปารีณา เกิดโสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 45 นายสมัย แก้วเขียว คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 46 นายธวัช โมคทิพย์ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ) 47 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 48 นายคำพอง พรมวัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 49 นายสมัย แก้วเขียว คนงาน 50 นายธวัช โมคทิพย์ คนงาน 51 นายกิตติพงษ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานประจำรถดับเพลิง 52 นายธงชัย ปัสนา คนงาน 53 นายสุวรรณ์ ต้นเกตุ คนงาน 54 นายสรธร ใยบัวขาว คนงาน 55 นายวัฒนา รัตนภา คนงาน 56 นายรุ่งระวี ต้นสินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 57 นายสุทธิภัทร ดวงแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 58 นายสังวรณ์ ผ่านเสนา พนักงานสูบน้ำ 59 นางสาวชรัญดา ธาตุชัย แม่บ้าน 60 นายวีระยุทธ พั่วแดง ภารโรง 61 นายวสันต์ สาระพันธ์ คนสวน 62 นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 63 นางถนอมจิตร ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 64 นางประดิษฐ์ เกตุคง ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 65 นางณัฐกานต์ พูลมาก ครู อันดับ คศ.2 รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 66 นางวรนาฎ สืบชาติ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านหมากมาย 67 นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์ ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 68 -ว่าง- ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ ว่าง 15 พ.ค.66 69 นางบุญมี จารุตัน ครู อันดับ คศ.2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 70 นางเทวี มุขพิมาย ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านกลาง 71 นางอภิชญานันต์ เอ้โทบุตร ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านเม็กน้อย 72 นางช่อผกา จรูญแสง ครู อันดับ คศ.2 ศพด.บ้านโนนใหญ่ 73 นางบุญกอง บุญขัน ครู อันดับ ค.ศ.2 ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 74 นางสาวพินิตร ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) ศพด.บ้านบัวเทียม 75 นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 76 นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่ 77 นางสาววิลาวัณย์ สุดาชม ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านหมากมาย 78 นางขวัญฤดี ลำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 79 นางจุฑามาศ ปัสนา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 80 นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) 81 นางสาวภัสรา สำราญ ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ 82 นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย 83 นางจิรัชยา วงเวียน ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์ 84 นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 85 นายชลิต วิลามาศ ภารโรง รร.อนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) 86 นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านกลาง 87 นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบัวเทียม จ้างเหมาบริการ 88 นางสาริกา พรมราช ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 89 นางสาวจิราพรรณ สุขมี ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) 90 นางสาวจุฬา บุญเสริฐ ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข 91 นายศรายุทธ สุทโธ ผู้ช่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีฯ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pt3NnEPMon43340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jo8a7ZpTue101545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yV6LMAWTue114436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N2BCNdmTue12335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y3rQ1IDTue92735.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DZcU7mJWed33534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJL850cTue104222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NZUNGnAWed114705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lR1TUxsWed114917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1bZswenWed120204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QQPyDXOWed120401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 32qLZQzWed120548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nqStmJvWed120726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UjoiicxWed121105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oqniGchWed121336.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3GgUNQWed121744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lMZ4I3yWed122726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qucB46hWed123426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5eAxRpFWed124832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ys8BKovWed124938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fZzGLVTWed125037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPs9z4sWed125141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GIaAQ6ZWed125955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O0kCHdVWed10116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q3kWSotWed10209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SDPCVWYWed10430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JXe3Ol9Wed10957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4wWaC58Wed11129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ril6MvrWed11234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HycJZKZWed11552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : liyidT6Wed12236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IJtwjN6Wed12512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1nQ0OkNWed12705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ad0akLwWed12934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SrtPmxkWed13259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZPUgEnNWed13407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WjHhl2vWed13455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y8Fh0mGWed13503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nGbEUjmWed13545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : roN6o7fWed13639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LlkX7aZWed13738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a95odZNWed13738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aINnmSUWed14431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : boEFHAvWed13827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uzEUsFZWed14331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J3hO2afWed13917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WD3rQuBWed14101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4CCTtgUWed13940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bjF6B6NWed14224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fg3QXTgWed14232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hsTcG6YWed14522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UGzfYQPWed14523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sHHvj1iWed14709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q9mVHxLWed14753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JbzI9HSWed14903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7nwBfcwWed15439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5T6UDpWed15634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GPcmivaWed15757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B5ThnuCWed15841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7bhai38Wed15928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : avDEb7WWed20018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PNW91nfWed20105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZsClLPfWed20135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GzFLqH1Wed20153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3t5ZVFLWed20248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ir4MIFCWed20301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZLER1HfWed20332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eTRCAqVWed20426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ecgla2XWed20520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : quhsbbYWed20610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VuLQOmBWed20817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YVnkcGJWed21148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : alDJN4zWed21358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XbAHXzeWed21527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CL2q8juWed21809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fVTNr42Wed21824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9vHVACMWed21955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YsDcLcdWed22034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8kRqIOUWed22125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WDOGqrNWed22332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m9KXyJUWed22421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bwCwIxAWed22623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VK53sOnWed25620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BUPUjdJWed30045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gEaKQPGWed30539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EJp2kkcWed30853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9n6XvZ1Wed31137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R19WVdVWed31314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kg6i3yKWed31404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T9aDWctWed31501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JqKktaGWed31540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bFzcUWkWed31544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8vbAvLWed31634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a2wxvSdWed31731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q3wLVX5Wed31832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WvS4ZKsWed31848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UsHTwkSWed32259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 85sIVk2Wed32654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d6m646mWed32806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KbkZP4fWed32920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VtUnZB1Wed32921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Dy6bAcWed32959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B5RCRGdWed33007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NQlrc3Wed33038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L0YqEu4Wed33041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1rOVvv6Wed33125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5XWWHvyWed33138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cCdZvfxWed33214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JUcpAy1Wed33226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cy3eNC3Wed33308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b10fUIQWed33308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Vfn6raWed33442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VM6f4tTWed33512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pSeXXYFWed33613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s1BJnf3Wed33642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M4Q4yGNWed34107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ODNpBpeWed34341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VAUvqhHWed34533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G5xrXUqWed35352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Tdr8DWWed35442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v52l8L6Wed35804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9zlLOSeWed35928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zPqx50bWed40023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gGJnVlfWed40038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XEB7dtNWed40147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WpJ9ii7Wed40242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6NS2r1BWed40325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T9XaFVtWed40411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wqTn3UJWed40450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SfQYPx6Wed40455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rJMDpp5Wed40818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bfn1P8vWed40849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6eBRMbiWed41022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fouJ8CRWed41148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OtsI4k6Wed41200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IHCiYJzWed41236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G3OseeFWed41328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kgJsVKfWed41338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LblKLfBWed41407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yduY8UNWed41501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BQR7qUwWed41534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EYikzEPWed41556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yUsYCY1Wed41619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZpfQCb8Wed41816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DUgW0XAWed42152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YhvjYpfWed42429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dxUVmUxWed42716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KFvrY3EWed42852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zQlo8q2Wed43023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mJCsEleWed43103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JFfvSWUWed43150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJx3ZlmWed43228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X3gXpUsWed43238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1KSlaEOWed43326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ODnn8MHWed43351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VrlKVJ2Wed43405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AKcDv69Wed43446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rAv3L0MWed43530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D3mV9TNWed43538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ljTyzefWed43614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SLGZH0vWed43700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RN47TPHWed43702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T9TOiAuWed43744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jy7nTvaWed43830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ix8ti6UWed43836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pe6jj5XWed43914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : abzKJzIWed43952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4dLOZa0Wed44034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mEZNHuCWed44124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n6MBg0CWed44207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E91fiDfWed44215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FoiK36oWed44216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : shjVRK1Wed44253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ufyzx8pWed44258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iaFpPO3Wed44339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gRlpfrCWed44403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 60WFiyEWed44429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FfWp0OpWed44447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oo8gPp3Wed44457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eXH0kwEWed44521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ghKWUNhWed44553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AldgMQfWed44719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AOXC5UrWed44732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pZ8WJemWed44830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KfkBEH2Wed44858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jMhbuBPWed45036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 013tz73Wed45204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lUNGoUxWed45234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZHjGSOmWed45315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2PHBbCYWed45319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VlUN4T9Wed45348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ULImMNNWed45401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eNkh3fFWed45415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T0mmMvlWed45510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1Lsduj2Wed45515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KgF2AgMWed45602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KSEPwJwWed45614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bH05g8uWed45621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3GF63enWed45702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0N86MR4Wed45733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M6IBA3WWed45741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ziLF5FyWed45747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fM6wl0jWed45824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NEoTXjAWed45849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6wvls3uWed45904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EvX0jxRWed45934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 37FB0YAWed45943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9dQ6muCWed50016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uYqIQJvWed50021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KaoVkMgWed50051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 71YHW5RWed50118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : viqzaIdWed50203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8RvhDn9Wed50215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PUHGRCgWed50247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fOlIyIjWed50314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NfXwvjsWed50327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j6UDGr6Wed50327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iUGALQzWed50415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QJtQGquWed50437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iesu4psWed50453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qficd2Wed50517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OJASczBWed50536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FwBoOZmWed50621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RjPE2K0Wed50634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aVp1avCWed50703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : COY6QYwWed50707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Li8aHdMWed50741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YrfsXmUWed50807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cgvMKQqWed50813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R68RLoyWed50824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2iGpdHiWed50852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gZx6hG8Wed50923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QsSDla5Wed51953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 99jz99XWed50931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sFpHZZWWed51011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oQ5pUunWed51056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jcaUq1dWed52139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6xE9bLaWed51110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e7cEcoUWed51220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A5C54j2Wed51300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3oiJKoIThu93038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RW3htDTWed51307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OU2lTuCWed51402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s8jtDqUWed51436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xthr3tEWed51847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VWHsv81Wed51555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yYq3gdPThu93302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r28PhqlWed51603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AbR75YTWed51637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OsJO7ozWed51722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Omk4OSWed51735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PL09ploThu92915.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pnOpPmuWed51755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3etRwM4Thu93157.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RAUhAUpWed52102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mgFQMEzThu92727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1Xbwi3PWed52216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CUVABZKWed52321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YkomoDpFri43215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7ounGDRWed52331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uaqx3KmWed52431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QfbMHYGThu92445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5yHxvrBWed52451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lXy3xHKWed52547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EJt6cNVThu92054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ANVsWz7Wed52552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Blpp2rPWed52708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kYXF7NJWed52755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mwHbedaWed52820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CaS8sjqWed52900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LIMz5uyWed52917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nsOBLjdWed52939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tTsgpctThu92233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3Hv8xsWed52958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0lZpd4oWed53034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FopZni2Wed53112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oSLpXSlWed53352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tL7eflnWed53902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MooC7a7Wed53930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HAUOkV1Wed53953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FbqlPkkWed54015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O3Jl4uYWed54044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YeUkFtkWed54106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xKnMNBoWed54127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7KrpFEoWed54149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wvLIPL5Wed54209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : yhot1m9Thu93637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a02ly?fbclid=IwAR0cHTiB-OE35R8lihR8pt1-JwyD1vmI4m_V-C1j4ICWWF1ImvNQt_2xjbQ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a02ly?fbclid=IwAR0cHTiB-OE35R8lihR8pt1-JwyD1vmI4m_V-C1j4ICWWF1ImvNQt_2xjbQ ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a02ly?fbclid=IwAR0cHTiB-OE35R8lihR8pt1-JwyD1vmI4m_V-C1j4ICWWF1ImvNQt_2xjbQ
ชื่อไฟล์ : VOmpP06Thu93847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QAA02WaThu94044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IN0AlubThu94256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EdXVeGhThu94354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tdD8ubxThu94511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2IfGOt3Thu94606.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jaZtqONThu94757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1WWFH7DThu94904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gl7EpFuThu95108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qduf8rtThu95239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kfDtDMFThu95444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xWodvjLThu95604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pKkLRgOThu95647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FPbzfTWThu95844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BKBwo0SThu100046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IkatfnWThu100054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q5LCs7EThu100236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rm6dHgzThu100320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KboY0uXThu100539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zzp1DigThu100701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3h0poTThu100904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R7fQWRbThu100945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1uVqBTcThu101143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : op6AleJThu102443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LJDnqbEThu102456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xcjrqTuThu102537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uEmhDfNThu102616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dK6oqJSThu102619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rzho6OVThu102710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sOTuIRFThu102711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r3psGb7Thu102729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gep3hcLThu102745.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rAXo6KeThu102751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QaMz1lUThu102845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j80uuNtThu102856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N8YXmidThu102937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vowG88IThu103021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2CBCzoWThu103022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8NS1JyPThu103126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HkdfUH6Thu103126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hbs9OWiThu103222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tm6WhkpThu103246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FKAE6CvThu103311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHktKaOThu103414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5kMPQjUThu103430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WqAJVv0Thu103534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wl6u4fjThu103606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DDaK6QqThu103624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qhaq9gaThu103655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Q2j2YfThu103745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XJFyx1tThu103753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rqJNVcBThu103906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9O6rRlPThu103916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iBzr54qThu104019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : URTYBUNThu104021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uEG209zThu104100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : teKqVZyThu104142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9xnPd4eThu104225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K2QG11vThu104320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : str1MvZThu104333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PMmTXJVThu104517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 89unDqVThu104544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bRGxQ5JThu104739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0zuVivdThu104916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpGq39ZThu105140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I4V5qoTThu105248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2mnKTxpThu110438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dCA1JxjThu110858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ro7LG8aThu111111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdHV1l8Thu111258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ymwc7P5Thu111442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yq6q8XXThu111635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bEENwsYThu111851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RBmhFbkThu112053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t40dGfrThu112227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vb9OSW4Thu112346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aEwuKpIThu112605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lUjvrbIThu112935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PURGn40Thu113401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s6r97CjThu113556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8C9rlK1Thu113821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hCHyxetThu114050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : crUV7LFThu114127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OltyVuBThu114208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TsHQqtfThu114301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F0kIFCNThu114351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J02Qh6fThu114419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lLdezyZThu114505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGci1I4Thu114532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZIMdMPaThu114617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8YfHaQ4Thu114703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nGN8RPHThu114759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X2IWPPgThu114945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ggA6g7Thu114950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fAZ2iZ7Thu115055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pGGfWI1Thu115126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HM2Zy0uThu120228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q55GUfPThu120332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s9WY523Thu120424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PkBlU5mThu120631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VsIoeo7Thu120723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oI9MpGfThu120808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WoYpKAPThu120849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mngFPGtThu120936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ubAb2TTThu121016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aECPXlNThu124618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ycskSXwThu124750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mjsdhlQThu124918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o2lPZkCThu125052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OiIvz7OThu125231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CTmbSPNThu125408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QV6swFyThu125629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTdEQrRThu125959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EMNLIhAThu10142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9EU8nIlThu10322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F75tXOfThu10447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NdX6R4kThu10835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KDmBYPTThu10934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3R8mul0Thu11041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : omwfL4bThu11122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UI8Zt4gThu11213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9fh6SQ6Thu11216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lMaHyuAThu11609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 01e2rnVThu11624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MWJ0epHThu11746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VjWI6IoThu11930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dbgNMUpThu12002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s3yPmkeThu12057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y7ELd5dThu12153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : heBAKlhThu12248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XFajPutThu12332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3m8fiBeThu12419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nDnnSwBThu12444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PGSoVwRThu12525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JUWQzZuThu12605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 679j8bOThu12652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5H4IZWTThu12712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apFRHiqThu12729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3OIeyDAThu12819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5QqEhOWThu12919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2W9Pnu2Thu12920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iOgBwqzThu13147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Ab4K0nThu13159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3CntIyxThu13309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WjERtUrThu13357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jH7mOkNThu13530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E3RXof0Thu13530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kP2yFlzThu13657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HzX3ZVhThu13803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HXfcyjoThu13813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pTPIsOnThu13925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yxv1QBeThu14006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SkJWE36Thu14129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aqcRZVMThu14257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OZOpqaKThu14352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wSeB58BThu14500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42EPCVHThu14606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YMQ7XKfThu14643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6GPvo4ZThu14721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AX9CddtThu14755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vBEQ2duThu14757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yR2PVrsThu14952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CAgpTItMon35155.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5GkiEuaMon40103.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.1.ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,875 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 18 ฯลฯ 1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 61,875 ไร่ ประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน รายละเอียดมีดังนี้ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,750 ไร่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,842 ไร่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,350 ไร่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ พื้นที่ทั้งสิ้น 6,150 ไร่ 6) หมู่ที่ 6 บ้านหลุบเลา พื้นที่ทั้งสิ้น 4,971 ไร่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 4,150 ไร่ 8) หมู่ที่ 8 บ้านโนนสุขสันต์ พื้นที่ทั้งสิ้น 5,177 ไร่ 9) หมู่ที่ 9 บ้านบัวเทียม พื้นที่ทั้งสิ้น 1,850 ไร่ 10) หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 11) หมู่ที่ 11 บ้านคำสำราญ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,597 ไร่ 12) หมู่ที่ 12 บ้านโนนคำกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 1,709 ไร่ 13) หมู่ที่ 13 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 3,202 ไร่ 14) หมู่ที่ 14 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,650 ไร่ 15) หมู่ที่ 15 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,050 ไร่ 16) หมู่ที่ 16 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,722 ไร่ 17) หมู่ที่ 17 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 2,853 ไร่ 18) หมู่ที่ 18 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,952 ไร่ 1.3 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองเดช และตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลตบหู ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลท่าโพธิ์ศรี 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ลักษณะทั่วไปของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินปนทราย และดินเหนียวไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลมีน้อยยังไม่สามารถนำไปเป็นผลผลิตและทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนได้ 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 1.6 ที่ดินและการใช้ประโยชน์ - พื้นที่ทำนา 46,990 ไร่ - พื้นที่ทำไร่ 3,275 ไร่ - พื้นที่สวน 847 ไร่ - พื้นที่พืชผัก 180 ไร่ - อื่น ๆ 4,033 ไร่ 2. ด้านการเมือง การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็น 18 หมู่บ้าน ประชากรรวม 14,472 คน แยกเป็น ชาย 7,281 คน หญิง 7,191 คน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2565) ณ เดือน กันยายน 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 บ้านกลาง 666 568 609 1,177 2 บ้านบก 292 331 342 673 3 บ้านหมากมาย 481 539 509 1,048 4 บ้านเม็กใหญ่ 317 404 418 822 5 บ้านโนนสวรรค์ 505 554 551 1,105 6 บ้านหลุบเลา 304 369 373 742 7 บ้านเม็กน้อย 281 344 332 676 8 บ้านโนนสุขสันต์ 575 557 580 1,137 9 บ้านบัวเทียม 315 434 433 867 10 บ้านโนนใหญ่ 252 314 292 606 11 บ้านคำสำราญ 150 239 206 445 12 บ้านโนนคำกลาง 199 254 247 501 13 บ้านหมากมาย 298 337 280 617 14 บ้านบก 385 439 446 885 15 บ้านกลาง 349 447 415 862 16 บ้านเม็กน้อย 403 514 510 1,024 17 บ้านหมากมาย 289 419 413 832 18 บ้านเม็กใหญ่ 208 218 235 453 รวม 6,269 7,281 7,191 14,472 2.3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.3.1 ไฟฟ้า จำนวนครัวเรือนในตำบลทั้งหมด 6,269 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ 6,269 ครัวเรือน 2.3.2 ประปา มีประปาใช้ 6,269 ครัวเรือน ไม่มีประปาใช้ - ครัวเรือน 2.3.3 โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์ 18 แห่ง 2.3.4 การคมนาคม ทางบก การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน 2.3.5 แหล่งน้ำ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง ฝายกั้นน้ำ จำนวน 9 แห่ง บ่อน้ำบาดาล จำนวน 184 บ่อ บ่อน้ำตื้น จำนวน - บ่อ สระน้ำ จำนวน - แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง 2.4. ด้านเศรษฐกิจ 2.4.1 การเกษตร 1) อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำนา ประมาณร้อยละ 99 2. อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 2) พืชเศรษฐกิจ 1. ข้าว 2. ยางพารา 3. มันสำปะหลัง 3) สัตว์เศรษฐกิจ คือ โค, กระบือ, สุกร 4) อุตสาหกรรม ไม่มี 5) สหกรณ์มีจำนวน 1 แห่ง 2.5. การศึกษา จำนวนสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 1. โรงเรียนบ้านกลาง 2. โรงเรียนบ้านหมากมาย 3. โรงเรียนบ้านบัวเทียม 4. โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 5. โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 7 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลกลาง 1 ประกอบด้วย 1. บ้านกลาง มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 2. บ้านโนนสุขสันต์ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 3. บ้านหมากมาย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 45 คน 4. บ้านโนนใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดบ้านโนนสวรรค์) มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 6. บ้านเม็กน้อย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 7. บ้านเม็กใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 26 คน 8. โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 จำนวน 63 คน ห้องสมุดประชาชน จำนวน 6 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วารสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วัดภายในตำบล จำนวน 14 แห่ง สำนักสงฆ์ภายในตำบล จำนวน 6 แห่ง 2.6. สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย 2.7. การรักษาความสงบเรียบร้อย สถานีตำรวจชุมชนตำบลกลาง จำนวน 2 นาย อปพร. จำนวน 242 คน 2.8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ทรัพยากรดิน ที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใน เขต สปก. 4-01 - แหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบอุดมไปด้วยป่าไม้ ก่อให้เกิดลำน้ำธรรมชาติ ไหลผ่านที่สำคัญได้แก่ลำโดมน้อยไหลลงเขื่อนสิรินธร แหล่งน้ำ มีดังนี้ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง - ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ 2.11 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแผนดังกล่าว มาจากความต้องการของประชาชนโดยวิธีการจัดทำประชาคม (Civil Society) ในชุมชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งสามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง การพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ในแผนพัฒนาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานในการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.11.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ อาชีพ - ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น - พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความสามารถในการบริหารการจัดการการผลิต และการจำหน่าย - พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 2.11.2 การดำเนินงานด้านสังคม สาธารณสุข - ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคติดต่อ - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท - ป้องกันโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นได้มีความรู้ และทัดเทียมทางการศึกษา - สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้กับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ยากจน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น - จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันได้แก่ งานสงกรานต์, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ยาเสพติด - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด - จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน - จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกกำลังกาย - จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์ - ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน ผู้ยากไร้ ด้วยการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค ฯลฯ - ให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ด้วยการจัดหาเครื่อง อุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ ฯลฯ 2.11.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น - ก่อสร้างถนนลูกรัง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านเพื่อทำให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการสัญจร และเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้าน การระบายน้ำ ดำเนินการจัดให้มีระบบการระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงกัน พร้อมทั้งระบายน้ำลงไปสู่แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไป - ก่อสร้างรางระบายน้ำ - ขุดลอกรางระบายน้ำ - ซ่อมแซมรางระบายน้ำ,คลองส่งน้ำ 2.11.4. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินการจัดให้มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนาระบบประปาให้แรงดันของน้ำไหลแรงได้มาตรฐานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และดำเนินการขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ตำบล - ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน - ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร - ขุดลอกคลอง,หนองน้ำต่างๆ 2.11.5 การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ดำเนินการยกระดับความรู้ ความสามารถให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น การพัฒนารายได้ ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องภายในตำบลให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน - จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดหาคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, โทรสาร - ก่อสร้างห้องประชุมสัมมนา, ปรับปรุงศาลากลางบ้าน - จัดทำป้ายบอกสถานที่, บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2.11.6 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ฝึกอบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การปลูกป่าในที่สาธารณะ และการปลูกป่าทดแทน - การจัดทำป่าชุมชน - กำหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.1.ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,875 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 18 ฯลฯ 1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 61,875 ไร่ ประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน รายละเอียดมีดังนี้ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,750 ไร่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,842 ไร่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,350 ไร่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ พื้นที่ทั้งสิ้น 6,150 ไร่ 6) หมู่ที่ 6 บ้านหลุบเลา พื้นที่ทั้งสิ้น 4,971 ไร่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 4,150 ไร่ 8) หมู่ที่ 8 บ้านโนนสุขสันต์ พื้นที่ทั้งสิ้น 5,177 ไร่ 9) หมู่ที่ 9 บ้านบัวเทียม พื้นที่ทั้งสิ้น 1,850 ไร่ 10) หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 11) หมู่ที่ 11 บ้านคำสำราญ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,597 ไร่ 12) หมู่ที่ 12 บ้านโนนคำกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 1,709 ไร่ 13) หมู่ที่ 13 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 3,202 ไร่ 14) หมู่ที่ 14 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,650 ไร่ 15) หมู่ที่ 15 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,050 ไร่ 16) หมู่ที่ 16 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,722 ไร่ 17) หมู่ที่ 17 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 2,853 ไร่ 18) หมู่ที่ 18 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,952 ไร่ 1.3 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองเดช และตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลตบหู ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลท่าโพธิ์ศรี 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ลักษณะทั่วไปของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินปนทราย และดินเหนียวไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลมีน้อยยังไม่สามารถนำไปเป็นผลผลิตและทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนได้ 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 1.6 ที่ดินและการใช้ประโยชน์ - พื้นที่ทำนา 46,990 ไร่ - พื้นที่ทำไร่ 3,275 ไร่ - พื้นที่สวน 847 ไร่ - พื้นที่พืชผัก 180 ไร่ - อื่น ๆ 4,033 ไร่ 2. ด้านการเมือง การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็น 18 หมู่บ้าน ประชากรรวม 14,472 คน แยกเป็น ชาย 7,281 คน หญิง 7,191 คน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2565) ณ เดือน กันยายน 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 บ้านกลาง 666 568 609 1,177 2 บ้านบก 292 331 342 673 3 บ้านหมากมาย 481 539 509 1,048 4 บ้านเม็กใหญ่ 317 404 418 822 5 บ้านโนนสวรรค์ 505 554 551 1,105 6 บ้านหลุบเลา 304 369 373 742 7 บ้านเม็กน้อย 281 344 332 676 8 บ้านโนนสุขสันต์ 575 557 580 1,137 9 บ้านบัวเทียม 315 434 433 867 10 บ้านโนนใหญ่ 252 314 292 606 11 บ้านคำสำราญ 150 239 206 445 12 บ้านโนนคำกลาง 199 254 247 501 13 บ้านหมากมาย 298 337 280 617 14 บ้านบก 385 439 446 885 15 บ้านกลาง 349 447 415 862 16 บ้านเม็กน้อย 403 514 510 1,024 17 บ้านหมากมาย 289 419 413 832 18 บ้านเม็กใหญ่ 208 218 235 453 รวม 6,269 7,281 7,191 14,472 2.3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.3.1 ไฟฟ้า จำนวนครัวเรือนในตำบลทั้งหมด 6,269 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ 6,269 ครัวเรือน 2.3.2 ประปา มีประปาใช้ 6,269 ครัวเรือน ไม่มีประปาใช้ - ครัวเรือน 2.3.3 โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์ 18 แห่ง 2.3.4 การคมนาคม ทางบก การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน 2.3.5 แหล่งน้ำ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง ฝายกั้นน้ำ จำนวน 9 แห่ง บ่อน้ำบาดาล จำนวน 184 บ่อ บ่อน้ำตื้น จำนวน - บ่อ สระน้ำ จำนวน - แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง 2.4. ด้านเศรษฐกิจ 2.4.1 การเกษตร 1) อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำนา ประมาณร้อยละ 99 2. อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 2) พืชเศรษฐกิจ 1. ข้าว 2. ยางพารา 3. มันสำปะหลัง 3) สัตว์เศรษฐกิจ คือ โค, กระบือ, สุกร 4) อุตสาหกรรม ไม่มี 5) สหกรณ์มีจำนวน 1 แห่ง 2.5. การศึกษา จำนวนสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 1. โรงเรียนบ้านกลาง 2. โรงเรียนบ้านหมากมาย 3. โรงเรียนบ้านบัวเทียม 4. โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 5. โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 7 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลกลาง 1 ประกอบด้วย 1. บ้านกลาง มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 2. บ้านโนนสุขสันต์ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 3. บ้านหมากมาย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 45 คน 4. บ้านโนนใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดบ้านโนนสวรรค์) มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 6. บ้านเม็กน้อย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 7. บ้านเม็กใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 26 คน 8. โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 จำนวน 63 คน ห้องสมุดประชาชน จำนวน 6 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วารสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วัดภายในตำบล จำนวน 14 แห่ง สำนักสงฆ์ภายในตำบล จำนวน 6 แห่ง 2.6. สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย 2.7. การรักษาความสงบเรียบร้อย สถานีตำรวจชุมชนตำบลกลาง จำนวน 2 นาย อปพร. จำนวน 242 คน 2.8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ทรัพยากรดิน ที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใน เขต สปก. 4-01 - แหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบอุดมไปด้วยป่าไม้ ก่อให้เกิดลำน้ำธรรมชาติ ไหลผ่านที่สำคัญได้แก่ลำโดมน้อยไหลลงเขื่อนสิรินธร แหล่งน้ำ มีดังนี้ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง - ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ 2.11 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแผนดังกล่าว มาจากความต้องการของประชาชนโดยวิธีการจัดทำประชาคม (Civil Society) ในชุมชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งสามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง การพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ในแผนพัฒนาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานในการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.11.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ อาชีพ - ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น - พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความสามารถในการบริหารการจัดการการผลิต และการจำหน่าย - พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 2.11.2 การดำเนินงานด้านสังคม สาธารณสุข - ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคติดต่อ - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท - ป้องกันโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นได้มีความรู้ และทัดเทียมทางการศึกษา - สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้กับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ยากจน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น - จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันได้แก่ งานสงกรานต์, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ยาเสพติด - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด - จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน - จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกกำลังกาย - จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์ - ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน ผู้ยากไร้ ด้วยการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค ฯลฯ - ให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ด้วยการจัดหาเครื่อง อุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ ฯลฯ 2.11.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น - ก่อสร้างถนนลูกรัง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้านเพื่อทำให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการสัญจร และเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้าน การระบายน้ำ ดำเนินการจัดให้มีระบบการระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงกัน พร้อมทั้งระบายน้ำลงไปสู่แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไป - ก่อสร้างรางระบายน้ำ - ขุดลอกรางระบายน้ำ - ซ่อมแซมรางระบายน้ำ,คลองส่งน้ำ 2.11.4. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินการจัดให้มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนาระบบประปาให้แรงดันของน้ำไหลแรงได้มาตรฐานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และดำเนินการขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ตำบล - ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน - ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร - ขุดลอกคลอง,หนองน้ำต่างๆ 2.11.5 การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ดำเนินการยกระดับความรู้ ความสามารถให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น การพัฒนารายได้ ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องภายในตำบลให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน - จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดหาคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, โทรสาร - ก่อสร้างห้องประชุมสัมมนา, ปรับปรุงศาลากลางบ้าน - จัดทำป้ายบอกสถานที่, บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2.11.6 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ฝึกอบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การปลูกป่าในที่สาธารณะ และการปลูกป่าทดแทน - การจัดทำป่าชุมชน - กำหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ../add_file/ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.1.ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,875 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 18 ฯลฯ 1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 61,875 ไร่ ประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน รายละเอียดมีดังนี้ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,750 ไร่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,842 ไร่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,350 ไร่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ พื้นที่ทั้งสิ้น 6,150 ไร่ 6) หมู่ที่ 6 บ้านหลุบเลา พื้นที่ทั้งสิ้น 4,971 ไร่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 4,150 ไร่ 8) หมู่ที่ 8 บ้านโนนสุขสันต์ พื้นที่ทั้งสิ้น 5,177 ไร่ 9) หมู่ที่ 9 บ้านบัวเทียม พื้นที่ทั้งสิ้น 1,850 ไร่ 10) หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 2,450 ไร่ 11) หมู่ที่ 11 บ้านคำสำราญ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,597 ไร่ 12) หมู่ที่ 12 บ้านโนนคำกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 1,709 ไร่ 13) หมู่ที่ 13 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 3,202 ไร่ 14) หมู่ที่ 14 บ้านบก พื้นที่ทั้งสิ้น 2,650 ไร่ 15) หมู่ที่ 15 บ้านกลาง พื้นที่ทั้งสิ้น 3,050 ไร่ 16) หมู่ที่ 16 บ้านเม็กน้อย พื้นที่ทั้งสิ้น 5,722 ไร่ 17) หมู่ที่ 17 บ้านหมากมาย พื้นที่ทั้งสิ้น 2,853 ไร่ 18) หมู่ที่ 18 บ้านเม็กใหญ่ พื้นที่ทั้งสิ้น 1,952 ไร่ 1.3 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองเดช และตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลตบหู ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลท่าโพธิ์ศรี 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ลักษณะทั่วไปของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินปนทราย และดินเหนียวไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลมีน้อยยังไม่สามารถนำไปเป็นผลผลิตและทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนได้ 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 1.6 ที่ดินและการใช้ประโยชน์ - พื้นที่ทำนา 46,990 ไร่ - พื้นที่ทำไร่ 3,275 ไร่ - พื้นที่สวน 847 ไร่ - พื้นที่พืชผัก 180 ไร่ - อื่น ๆ 4,033 ไร่ 2. ด้านการเมือง การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็น 18 หมู่บ้าน ประชากรรวม 14,472 คน แยกเป็น ชาย 7,281 คน หญิง 7,191 คน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2565) ณ เดือน กันยายน 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 บ้านกลาง 666 568 609 1,177 2 บ้านบก 292 331 342 673 3 บ้านหมากมาย 481 539 509 1,048 4 บ้านเม็กใหญ่ 317 404 418 822 5 บ้านโนนสวรรค์ 505 554 551 1,105 6 บ้านหลุบเลา 304 369 373 742 7 บ้านเม็กน้อย 281 344 332 676 8 บ้านโนนสุขสันต์ 575 557 580 1,137 9 บ้านบัวเทียม 315 434 433 867 10 บ้านโนนใหญ่ 252 314 292 606 11 บ้านคำสำราญ 150 239 206 445 12 บ้านโนนคำกลาง 199 254 247 501 13 บ้านหมากมาย 298 337 280 617 14 บ้านบก 385 439 446 885 15 บ้านกลาง 349 447 415 862 16 บ้านเม็กน้อย 403 514 510 1,024 17 บ้านหมากมาย 289 419 413 832 18 บ้านเม็กใหญ่ 208 218 235 453 รวม 6,269 7,281 7,191 14,472 2.3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.3.1 ไฟฟ้า จำนวนครัวเรือนในตำบลทั้งหมด 6,269 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ 6,269 ครัวเรือน 2.3.2 ประปา มีประปาใช้ 6,269 ครัวเรือน ไม่มีประปาใช้ - ครัวเรือน 2.3.3 โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์ 18 แห่ง 2.3.4 การคมนาคม ทางบก การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน 2.3.5 แหล่งน้ำ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง ฝายกั้นน้ำ จำนวน 9 แห่ง บ่อน้ำบาดาล จำนวน 184 บ่อ บ่อน้ำตื้น จำนวน - บ่อ สระน้ำ จำนวน - แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง 2.4. ด้านเศรษฐกิจ 2.4.1 การเกษตร 1) อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำนา ประมาณร้อยละ 99 2. อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 2) พืชเศรษฐกิจ 1. ข้าว 2. ยางพารา 3. มันสำปะหลัง 3) สัตว์เศรษฐกิจ คือ โค, กระบือ, สุกร 4) อุตสาหกรรม ไม่มี 5) สหกรณ์มีจำนวน 1 แห่ง 2.5. การศึกษา จำนวนสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 1. โรงเรียนบ้านกลาง 2. โรงเรียนบ้านหมากมาย 3. โรงเรียนบ้านบัวเทียม 4. โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 5. โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 7 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลกลาง 1 ประกอบด้วย 1. บ้านกลาง มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 2. บ้านโนนสุขสันต์ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 3. บ้านหมากมาย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 45 คน 4. บ้านโนนใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดบ้านโนนสวรรค์) มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 70 คน 6. บ้านเม็กน้อย มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 40 คน 7. บ้านเม็กใหญ่ มีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน 26 คน 8. โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 จำนวน 63 คน ห้องสมุดประชาชน จำนวน 6 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วารสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง วัดภายในตำบล จำนวน 14 แห่ง สำนักสงฆ์ภายในตำบล จำนวน 6 แห่ง 2.6. สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย 2.7. การรักษาความสงบเรียบร้อย สถานีตำรวจชุมชนตำบลกลาง จำนวน 2 นาย อปพร. จำนวน 242 คน 2.8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ทรัพยากรดิน ที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใน เขต สปก. 4-01 - แหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบอุดมไปด้วยป่าไม้ ก่อให้เกิดลำน้ำธรรมชาติ ไหลผ่านที่สำคัญได้แก่ลำโดมน้อยไหลลงเขื่อนสิรินธร แหล่งน้ำ มีดังนี้ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง หนอง จำนวน 24 แห่ง - ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ 2.11 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแผนดังกล่าว มาจากความต้องการของประชาชนโดยวิธีการจัดทำประชาคม (Civil Society) ในชุมชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งสามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง การพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ในแผนพัฒนาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานในการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.11.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ อาชีพ - ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น - พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความสามารถในการบริหารการจัดการการผลิต และการจำหน่าย - พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 2.11.2 การดำเนินงานด้านสังคม สาธารณสุข - ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคติดต่อ - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท - ป้องกันโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นได้มีความรู้ และทัดเทียมทางการศึกษา - สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้กับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ยากจน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น - จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันได้แก่ งานสงกรานต์, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ยาเสพติด - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด - จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน - จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกกำลังกาย - จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์ - ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ - ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน ผู้ยากไร้ ด้วยการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค ฯลฯ - ให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ด้วยการจัดหาเครื่อง อุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ ฯลฯ 2.11.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น - ก่อสร้างถนนคอนกรีต