ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : PH02bliTue110731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้