ชื่อเรื่อง : แผนงานออกบริการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : แผนงานออกบริการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี
ชื่อไฟล์ : sWaCd5IWed102128.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้