ชื่อเรื่อง : วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day
รายละเอียด : วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day เรื่องใกล้ตัวอย่าง "#การล้างมือ" ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี "วันล้างมือโลก" - Global Hand Washing Day ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ ถูวนฝ่ามือทั้งสองข้าง ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง โดยเน้นซอกนิ้วมือ ทั้งสองข้าง ฟอกฝ่ามือ และง่ามนิ้วมือด้านหน้า โดยเน้นซอกนิ้วมือ ทั้งสองข้าง ฟอกนิ้วมือกับฝ่ามืออีกสองข้าง โดยนิ้วมืองอเกี่ยวกัน ทำทั้งสองข้าง ฟอกนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง ฟอกปลายนิ้วมือ เล็ก โดยหมุนวนไปมาบนฝ่ามืออีกข้าง ทำสลับกัน ควรล้างมือบ่อยๆ 2 ก่อน และ 5 หลัง ดังนี้ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน แม้โรคติดเชื้อจำนวนมากสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ด้วยการสัมผัส แต่การล้างมือก็เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราควรใส่ใจเรื่องการล้างมือ ล้างมือให้ถูกวิธี และทำบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของตัวเรา และคนรอบข้างค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://www.khonkaenram.com/th/
ชื่อไฟล์ : xXDAcWMMon95803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้