องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่นที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo กิจกรรมและสนันสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการเสริมเสร้างวินัยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง